Phan đình tùng là CEO và cùng là tác giả cho trang website: https://rs8sport.club/ , vời nhiều năm trong lĩnh vực cá cược, Mình am hiểu hết mọi quy luật trong ngành cờ bạc. Hiện tại mình tổ chức thương hiệu RS8Sport  và cũng là tác giả độc quyền viết bài cho thương hiệu này. RS8Sport.Club là trang chủ chính thức của RS8Sport