Chính Sách Bảo Mật Tại RS8Sport.Club

Tại RS8Sport.Club, chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối những thông tin cá nhân của khách hàng. Đây là một tài liệu pháp lý nêu rõ cách Sòng bạc trực tuyến RS8Sport.Club Website xử lý dữ liệu thu thập và xác minh danh tính khách hàng. Chính sách Bảo mật này là một phần của các quy tắc và quy định và chính sách này nên được đọc cùng với các quy tắc và quy định.

RS8Sport.Club sẽ cố gắng bảo vệ tất cả thông tin cá nhân của bạn và sẽ không bán lại hoặc tiết lộ bất kỳ dữ liệu có liên quan nào cho bên thứ ba.

Khi đăng ký tài khoản tại RS8Sport.Club, bạn đồng ý rằng khi bạn đang truy cập trang web, bạn đã hoàn toàn hiểu và chấp nhận các quy tắc chi tiết được nêu trong chính sách này.

RS8Sport.Club không được phép gửi thư rác và chúng tôi sẽ không bao giờ gửi những email không mong muốn cho bạn. Bạn có thể nhận được một số email được gửi định kỳ để cập nhật thông tin và dịch vụ về các sản phẩm trang web. Những email này sẽ giúp bạn tận hưởng đầy đủ các dịch vụ khi các hoạt động khuyến mãi mới, vui nhộn và thú vị được đưa ra.

RS8Sport.Club sử dụng các tệp nhỏ gọi là “cookie” để cho phép phía khách hàng truy cập trang web này. Để làm cho trình duyệt dễ dàng hơn và nhanh hơn, chúng tôi có thể sử dụng cookie “cuộc trò chuyện” tạm thời. Những cookie này biến mất khi khách hàng đóng trình duyệt.

Hầu hết các trình duyệt Internet tự động chấp nhận cookie và bạn có thể cài đặt cấu hình trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc hiển thị vị trí tạo cookie. Một số dịch vụ trên trang web này yêu cầu sử dụng cookie. Nếu bạn từ chối cookie, trang web này có thể không cung cấp cho bạn một số dịch vụ nhất định.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie để biên dịch dữ liệu ẩn danh nhằm hiểu cách khách hàng sử dụng trang web RS8Sport.Club và để cải thiện cấu trúc của trang (chúng tôi không thể xác định danh tính cá nhân bạn theo cách này).

Cookie và mã nhúng cung cấp thông tin thống kê chung & phi cá nhân về lượt truy cập vào các trang trên trang web này. RS8Sport.Club sử dụng thông tin này để cải thiện dịch vụ khách hàng.

Chúng tôi có thể cung cấp cho RS8Sport.Club hoặc công ty liên kết có liên quan dữ liệu mà bạn đã cung cấp (hoặc thu thập từ bạn), nhưng chỉ cho các mục đích được mô tả trong chính sách này.

Nếu tất cả tài sản (hoặc phần lớn) của RS8Sport.Club đang được sử dụng để vận hành đã được bên thứ ba mua lại, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân cho bên mua để bên mua có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ tương tự.

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ cơ sở dữ liệu khách hàng của mình, cơ sở dữ liệu này chỉ dành cho nhân viên nội bộ. Tuy nhiên, mỗi khách hàng cũng có trách nhiệm ngăn chặn mọi kết nối trái phép để đảm bảo rằng không ai có thể sử dụng tài khoản RS8Sport.Club của bạn. Khi đóng trang web RS8Sport.Club, hãy nhớ đăng xuất hoặc đăng xuất khỏi trang web RS8Sport.Club và giữ an toàn mật khẩu của bạn để tránh bị rò rỉ.

Khi luật pháp yêu cầu hoặc khi các công ty thanh toán bên thứ ba và tổ chức tài chính do RS8Sport.Club lựa chọn cần điền thông tin liên quan để xác minh giao dịch của bạn, RS8Sport.Club có quyền cung cấp thông tin liên quan đến đơn vị có liên quan bên ngoài.
Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu của giấy phép trò chơi của chúng tôi.
Trường hợp RS8Sport.Club chứa các liên kết đến các trang web khác, điều này chỉ dành cho mục đích tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông lệ bảo mật hoặc nội dung của trang web liên quan.

RS8Sport có quyền cập nhật và sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật đều có giá trị ràng buộc và có hiệu lực ngay lập tức.