Điều khoản điều kiện của nhà cái RS8Sport

Tài khoản của bạn

I.Đăng ký

Tất cả những người đăng ký phải từ 18 tuổi trở lên để đặt cược hoặc đăng ký tại RS8Sport. Đồng thời, RS8Sport có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp bằng chứng về tuổi tác và phong tỏa tài khoản khi khách hàng chưa cung cấp thông tin liên quan. Chúng tôi sẽ nghiêm khắc xử lý các vấn đề đánh bạc dưới tuổi vị thành niên.

Tất cả thông tin được cung cấp khi đăng ký trên trang web phải chính xác và đầy đủ về mọi mặt. Đặc biệt khi sử dụng tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản phải giống với tên đã đăng ký, nếu không tài khoản tương ứng sẽ bị khóa. Khi tài khoản bị khóa, khách hàng nên liên hệ với chúng tôi. Tất cả các cược đặt trước khi tài khoản bị khóa đều hợp lệ bất kể kết quả như thế nào.

RS8Sport có thể xác minh địa chỉ cư trú của khách hàng bằng cách gửi thư. Nội dung thư có thể bao gồm sổ tay Điều khoản và Điều kiện, tờ rơi và thẻ cược qua điện thoại. Nội dung của tất cả các thư từ sẽ được xử lý cẩn thận và không có thông tin nào về RS8Sport sẽ xuất hiện trên phong bì. Khi thư xác minh được gửi đi, tất cả các khuyến mãi và yêu cầu rút tiền sẽ được chờ xử lý cho đến khi địa chỉ chính xác được xác nhận.

Bằng cách chấp nhận các điều khoản và/hoặc đăng ký sử dụng trang web, bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ và tất cả các xác minh danh tính, tín dụng và các khía cạnh khác có liên quan. Bạn sẽ được xem là đồng ý cung cấp tất cả thông tin liên quan đến việc xác minh đó. Chúng tôi có quyền khóa hoặc giới hạn tài khoản của bạn bằng bất kỳ hình thức nào mà chúng tôi cho là phù hợp cho đến khi quá trình xác minh được thông qua thành công.

Là một phần của quy trình đăng ký, chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn cho các cơ quan tín dụng được ủy quyền để xác nhận danh tính và thông tin tài khoản thanh toán của bạn. Bạn sẽ được xem là đồng ý với việc chúng tôi xử lý thông tin bạn đã đăng ký.

Mỗi khách hàng chỉ được mở một tài khoản. Nếu chúng tôi phát hiện một khách hàng mở nhiều tài khoản, chúng tôi có quyền gộp thành một tài khoản chung.

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân mới nhất, thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của bạn có thể được sửa đổi trên trang web. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp.

II. Thông tin tài khoản

Khách hàng có quyền tự chọn tên đăng nhập và mật khẩu khi đăng ký với RS8Sport. Khách hàng phải giữ bí mật những thông tin đó vì bạn chịu trách nhiệm về tất cả cược và mọi hoạt động khác trên tài khoản của mình.

Cược sẽ hợp lệ nếu có đủ số dư trong tài khoản, tên đăng nhập và mật khẩu của bạn được nhập chính xác (dù được bạn ủy quyền hay không).

Nếu bất kỳ lúc nào bạn tin rằng tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu của mình đã bị một bên thứ ba biết, bạn nên lập tức thông qua trang web thực hiện thay đổi ngay. Nếu bạn quên một số hoặc tất cả thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đối với đặt cược qua điện thoại, bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch với điều kiện tên và số tài khoản hoặc tên và tên đăng nhập được cung cấp chính xác (dù được bạn ủy quyền hay không). Nếu bạn chỉ định một người khác được ủy quyền cho tài khoản của mình, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch được thực hiện bởi người đó bằng cách sử dụng thông tin tài khoản có liên quan. Nếu bạn bị mất thông tin tài khoản hoặc tin rằng người khác có thông tin tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

Xin lưu ý: Đối với thông tin về chủ tài khoản và bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào khác, vui lòng không gửi cho chúng tôi qua email không được mã hóa.

Xin lưu ý: hệ thống xác định cùng một IP, cùng tên hoặc cùng một tài khoản ngân hàng sẽ được xem là cùng một thành viên.

Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình thông qua trang web, bạn có thể kiểm tra số dư hiện tại và lịch sử giao dịch của mình bất kỳ lúc nào.

III. Thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu (bao gồm Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998 của Vương quốc Anh) đối với thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp. Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

IV. Khóa và đóng tài khoản

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn đóng tài khoản. Bất kỳ số dư âm nào trong tài khoản của bạn phải được thanh toán ngay cho RS8Sport và tài khoản sẽ được đóng khi số dư nợ tương ứng được thanh toán đầy đủ.

RS8Sport bảo lưu quyền đóng hoặc khóa tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Để không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của câu trước, RS8Sport có quyền đóng hoặc khóa tài khoản của bạn nếu:

 • (a) Bạn phá sản;
 • (b) RS8Sport tin rằng bạn đang sử dụng trang web một cách gian lận hoặc cho các mục đích bất hợp pháp hoặc không phù hợp;
 • (c) RS8Sport tin rằng việc bạn sử dụng trang web là không công bằng/cố ý lừa dối/lợi dụng RS8Sport hoặc bất kỳ khách hàng nào;
 • (d) RS8Sport được yêu cầu làm như vậy bởi cảnh sát, bất kỳ cơ quan quản lý hoặc tòa án nào;
 • (e) RS8Sport tin rằng bất kỳ trường hợp nào được đề cập từ (a) đến (c) ở trên có thể đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra; hoặc
 • (f) Tài khoản của bạn được xem là không hoạt động và có số dư bằng 0 hoặc đã trống (theo đoạn B.5.1 dưới đây).

Nếu RS8Sport đóng hoặc khóa tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do nào được đề cập từ (a) đến (e) ở trên, bạn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, vốn và các chi phí (gọi chung là “Yêu cầu bồi thường”) và sẽ bồi thường cho RS8Sport đối với các khiếu nại đó. Chúng tôi có quyền giữ lại và/hoặc giữ lại bất kỳ và tất cả số tiền (bao gồm mọi khoản tiền thắng hoặc tiền thắng) lẽ ra được trả cho bạn trong các trường hợp được đề cập từ (a) đến (e) ở trên.

V.Tài khoản không hoạt động

Bắt đầu từ 31/07/2014, RS8Sport sẽ áp dụng phí quản lý đối với tất cả các tài khoản “không hoạt động” (tối thiểu 365 ngày) trong một khoảng thời gian liên tục, các thao tác cụ thể được mô tả bên dưới. Các tài khoản được xem là “không hoạt động” trong bất kỳ khoảng thời gian nào sẽ không được tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây: (i) Nạp tiền thành công; (ii) Đặt cược thể thao hoặc tài chính; hoặc (iii) Tham gia bất kỳ sản phẩm: video live, xổ số, điện tử.

 • (a) Khi tài khoản của bạn ở trạng thái “không hoạt động” trong 365 ngày liên tục, tài khoản sẽ được xem là “tài khoản không hoạt động”. Nếu số dư tài khoản = 0, tài khoản sẽ bị đóng và không bị tính bất kỳ khoản phí nào .
 • (b) Nếu tài khoản của bạn ở trạng thái “không hoạt động” và vẫn còn số dư, RS8Sport sẽ căn cứ thông tin do bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản (hoặc do chính bạn cập nhật sau đó) thông báo cho bạn.
 • (c) Nếu tài khoản của bạn vẫn ở trạng thái “không hoạt động” 28 ngày sau khi RS8Sport cố gắng liên hệ, chúng tôi sẽ trừ 2 Pound (hoặc tiền tệ tương đương) mỗi tháng từ tài khoản của bạn hoặc khấu trừ 5% của số dư tại thời điểm tài khoản được xem là ‘không hoạt động’, tùy theo số tiền nào lớn hơn.
 • (d) Phí quản lý sẽ được tính theo điều khoản (c) và sẽ được thu sau 28 ngày kể từ ngày thông báo nêu trên và sẽ được tính với số tiền tương tự mỗi 28 ngày sau đó cho đến khi: (i) Số dư tài khoản đã bị trừ hết, phí quản lý sẽ ngừng áp dụng và tài khoản bị đóng; hoặc (ii) Bạn kích hoạt lại tài khoản khi không bị tính phí quản lý sau đó.
 • Bạn có thể “kích hoạt lại” tài khoản của mình bằng cách: (i) Nạp tiền thành công 1 lần; (ii) Đặt cược thể thao hoặc tài chính; hoặc (iii) Tham gia vào một sản phẩm Live Casino, Poker, Điện Tử hoặc Vegas.

Tiền của bạn tại RS8Sport

I. Nạp tiền và đặt cược

Khách hàng chỉ có thể đặt cược với số dư khả dụng trong tài khoản. Trong trường hợp không đủ số dư, khách hàng phải nạp tiền trước khi đặt cược hoặc tham gia trò chơi. Để biết thêm chi tiết về cách nạp tiền, rút tiền và chuyển khoản, vui lòng truy cập mục Nạp tiền/Rút tiền.

Bạn chỉ nên nạp tiền vào tài khoản của mình với mục đích đặt cược trên trang web. Chúng tôi bảo lưu quyền phong tỏa hoặc đóng tài khoản của bạn nếu chúng tôi tin hoặc có lý do để tin rằng khoản tiền nạp của bạn không vì mục đích đặt cược. Trong trường hợp này, chúng tôi cũng sẽ báo cáo với bộ phận liên quan.

Nếu chúng tôi phá sản, tất cả khách hàng nạp tiền vào công ty chúng tôi sẽ được bảo vệ, vì tiền nạp của khách hàng được chuyển vào tài khoản do khách hàng chỉ định thông qua ngân hàng của chúng tôi, tài khoản này độc lập với tài khoản của công ty. Tiền nạp trong tài khoản của khách hàng sẽ không tích lũy bất kỳ khoản lãi nào.

Không có nhân viên nào của RS8Sport có thể cung cấp các khoản tín dụng cho khách hàng và khách hàng chỉ có thể đặt cược nếu có đủ tiền trong tài khoản. RS8Sport có quyền hủy bất kỳ cược nào vô tình được chấp nhận do không đủ tiền trong tài khoản. Khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay cho chúng tôi nếu RS8Sport ghi có không chính xác tiền vào tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ khấu trừ số tiền đó dưới hình thức điều chỉnh tài khoản.

Trừ khi có quy định khác, tất cả các ví dụ được cung cấp trên trang web đều bằng VND. Nếu giao dịch liên quan đến quy đổi tiền tệ, tỷ giá hối đoái sẽ dựa trên tỷ giá hối đoái trung giando Financial Times của Vương quốc Anh công bố. Các lựa chọn tiền tệ được cung cấp được liệt kê trong Phụ lục I của Điều khoản và Điều kiện.

Khi một loại tiền tệ được chọn, các khoản tiền nạp, đặt cược và tiền thắng sẽ được thanh toán bằng loại tiền tệ đã chọn. Để thay đổi loại tiền, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ quy đổi tiền tệ của chúng tôi cho mục đích đặt cược thông qua Trang web (“Mục đích được ủy quyền”). Dịch vụ quy đổi tiền tệ này không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác (bao gồm phòng ngừa rủi ro tiền tệ, giao dịch đầu cơ hoặc bất kỳ giao dịch tiền tệ nào khác) ngoài mục đích được ủy quyền. RS8Sport bảo lưu quyền đóng hoặc phong tỏa tài khoản của bạn nếu phát hiện bạn đang sử dụng trang web cho các mục đích khác ngoài mục đích được phép và bạn phải:

 • (a) Bồi thường bất kỳ và tất cả các khiếu nại phát sinh từ đó; và
 • (b) Những loại bồi thường này có thể được yêu cầu từ RS8Sport.

Ngoài ra, RS8Sport bảo lưu quyền giữ lại và/hoặc giữ lại bất kỳ và tất cả số tiền bạn kiếm được hoặc có được do sử dụng trang web “trái phép”, bao gồm các hoạt động cho các mục đích trái phép.

II. Rút tiền

Nếu có thể, tất cả các khoản rút tiền sẽ được trả lại vào tài khoản tiền nạp và các khoản rút tiền sẽ chỉ được trả cho chủ tài khoản đã đăng ký.

Hầu hết các hình thức thanh toán đều được xử lý bằng cách nhấp vào ‘Rút tiền’ trên trang web, miễn là tài khoản của bạn có đủ số dư. Mặc dù không cài đặt số tiền rút tối đa mỗi ngày, bất kỳ khoản rút tiền nào trên 1 triệu VND hoặc tương đương sẽ cần phải được sắp xếp riêng. Để biết chi tiết về từng hình thức thanh toán, vui lòng tham khảo Nạp tiền/Rút tiền.

Nếu khách hàng đang rút tiền mà khoản tiền nạp chưa đạt đủ doanh thu, thì RS8Sport có quyền thu phí, khoản phí này bao gồm tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình nạp/rút, nếu cần, các khoản phí đó sẽ được trừ vào khoản tiền rút.

Nếu khách hàng nạp qua nạp tiền công ty hoặc hình thức thanh toán của bên thứ ba, tại thời điểm rút tiền, nếu chưa đáp ứng các yêu cầu doanh thu; hoặc có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy một loạt cược (bất kể kết quả) sẽ đảm bảo cho khách hàng một khoản lợi nhuận; hoặc tất cả các cược đều có rủi ro thấp, RS8Sport có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp bằng giao dịch trước khi xử lý bất kỳ khoản rút tiền nào.

III. Khác

Chúng tôi bảo lưu quyền tính phí đối với bất kỳ khoản từ chối chi trả hoặc các khoản phí khác mà chúng tôi phải chịu do tài khoản của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng số dư dương trong tài khoản của bạn vào bất kỳ lúc nào để bù đắp các khoản nợ của bạn tại RS8Sport.

Bạn có trách nhiệm báo cáo lãi và lỗ cho cơ quan thuế và/hoặc các cơ quan có liên quan khác trong khu vực tài phán của bạn.

Đánh bạc trên Internet có thể là bất hợp pháp trong khu vực tài phán của bạn. Trong trường hợp này, bạn sẽ không được phép sử dụng tài khoản của mình để hoàn tất giao dịch. Tuy nhiên, bất kỳ cược được chấp nhận nào (dù thắng hay thua) từ các khu vực pháp lý đó sẽ có hiệu lực.

 Quy trình đặt cược

I. Đặt cược

RS8Sport bảo lưu quyền theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình để hủy bỏ tất cả hoặc một phần của bất kỳ cược nào. Tất cả các rủi ro đặt cược đều thuộc về riêng bạn.

Chúng tôi chỉ chấp nhận cược trực tuyến (bao gồm đặt cược qua thiết bị di động hoặc phần mềm có thể tải xuống trên thiết bị di động) hoặc cược qua điện thoại. Cược đặt dưới bất kỳ hình thức nào khác (bưu điện, email, fax, v.v.) đều không được chấp nhận và nếu chúng tôi chấp nhận đặt cược của khách hàng thì cược đó sẽ không hợp lệ dù thắng hay thua.

Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của việc đặt cược của mình, một khi cược đã được đặt và chấp nhận, khách hàng không thể thay đổi hoặc hủy bỏ. RS8Sport có quyền hủy bỏ bất kỳ cược nào đã được đặt.

Cược sẽ được xử lý theo thứ tự nhận.

II. Xác nhận đặt cược

Không thể xác nhận đặt cược nếu tài khoản của bạn không đủ tiền.

Khi đặt cược qua điện thoại, “Xác nhận đặt cược” có giá trị đối với người đặt cược khi nhân viên đã lập lại hoàn chỉnh các chi tiết đặt cược và xác nhận với khách hàng rằng đã xử lý và chấp nhận cược thành công.
Chỉ khi đã nhận được mã giao dịch thì lượt đặt cược của khách hàng mới được xem là hợp lệ, ngược lại là không hợp lệ. Khi đặt cược qua trang web hoặc thiết bị di động, mã giao dịch sẽ được hiển thị trên màn hình. Nếu bạn không chắc đặt cược có hợp lệ hay không, hãy nhấp vào “Chưa thanh toán” để xem vé cược hoặc liên hệ với chúng tôi.

Bất kể những điều trên, cược sẽ không hợp lệ cho đến khi chúng tôi nhận được toàn bộ khoản thanh toán. Nếu chúng tôi không nhận được thanh toán trước khi trận đấu bắt đầu, đặt cược sẽ tự động trở nên không hợp lệ

Khi những tình huống trên phát sinh và có tranh chấp, cả khách hàng và RS8Sport đều thống nhất sử dụng cơ sở dữ liệu giao dịch của RS8Sport làm cơ sở cuối cùng.

III. Khuyến mãi

Mỗi khách hàng, bao gồm cùng một hộ gia đình, cùng địa chỉ cư trú, cùng địa chỉ email, cùng số điện thoại, cùng số tài khoản thanh toán, cùng một thiết bị di động, cùng một phần mềm đã tải xuống và cùng máy tính bảng hoặc máy tính (chẳng hạn như thư viện công cộng hoặc nơi làm việc), chỉ có thể nhận một ưu đãi từ công ty. Chúng tôi có quyền thu hồi bất kỳ hoặc tất cả ưu đãi cho bất kỳ khách hàng hoặc nhóm khách hàng nào. Ưu đãi chỉ dành cho khách hàng của RS8Sport đã nạp tiền thật.

Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản của ưu đãi hoặc khuyến mãi, hoặc bất kỳ bằng chứng nào cho thấy một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng đã đặt một chuỗi cược từ tiền thưởng nạp tiền, bất kỳ khoản tiền thưởng bổ sung nào, cược miễn phí, không rủi ro hoặc bất kỳ ưu đãi khuyến mại nào khác, bất kể kết quả như thế nào, miễn là chúng mang lại lợi nhuận được đảm bảo cho khách hàng,

RS8Sport có quyền thu hồi tiền thắng từ các ưu đãi liên quan đó và chúng tôi có toàn quyền thanh toán cược với tỷ lệ cược chính xác, hủy cược miễn phí và cược không rủi ro hoặc hủy bất kỳ cược nào được thực hiện bằng tiền thưởng nạp tiền. Ngoài ra, RS8Sport có quyền thu phí (giới hạn của phí xử lý tương đương với tiền thưởng nạp tiền, cược miễn phí, cược không rủi ro hoặc thanh toán bổ sung) để bù đắp chi phí hành chính. Chúng tôi tiếp tục bảo lưu quyền yêu cầu bất kỳ khách hàng nào cung cấp tài liệu xác minh đầy đủ và hợp lệ trước khi thêm bất kỳ khoản tiền thưởng, cược miễn phí, cược không rủi ro hoặc ưu đãi nào vào tài khoản khách hàng.

Bất kỳ cược nào có tỷ lệ cược nhỏ hơn 0.5 sẽ không được tính vào yêu cầu tích lũy cược. Tất cả các ưu đãi của RS8Sport được cung cấp cho khách hàng vì mục đích giải trí và RS8Sport có toàn quyền hạn chế tư cách tham gia của thành viên vào bất kỳ ưu đãi nào.

RS8Sport có quyền sửa đổi bất kỳ điều khoản ưu đãi nào của khách hàng hoặc hủy bỏ ưu đãi của khách hàng bất kỳ lúc nào.

IV. Thanh toán và bồi thường

Tất cả các cược phải tuân theo các điều khoản về phạm vi đặt cược (bao gồm cả số tiền thắng tối đa) được đề cập trong Phụ lục II của các Điều khoản và Điều kiện này.

RS8Sport bảo lưu quyền đình chỉ kèo và/hoặc hủy cược vào bất kỳ lúc nào. Một khi bị đình chỉ, hệ thống sẽ từ chối tất cả các cược vào kèo đó. RS8Sport có quyền ngừng mở bất kỳ trận đấu nào mà không cần thông báo trước cho khách hàng.

Các phép tính “tiền thắng” được cung cấp trên trang web chỉ nhằm mục đích tham khảo và tất cả các cược sẽ được thanh toán theo tỷ lệ cược và tiền cược được chấp nhận. Nếu các lựa chọn trong cược xiên bị hủy, “số tiền thắng” sẽ bị giảm tương ứng.

Nếu cược xiên của khách hàng có lựa chọn mà vận đông viên rút lui khỏi cuộc đua hoặc cược bị hủy, thì cược xiên sẽ được tính cho các lựa chọn còn lại.

Tất cả tiền thắng sẽ được cộng vào số dư tài khoản của bạn. Bất kỳ khoản tiền/tiền thắng nào được ghi có cho khách hàng do nhầm lẫn sẽ không được sử dụng và RS8Sport có quyền hủy bỏ bất kỳ giao dịch nào liên quan đến khoản tiền đó và / hoặc rút và / hoặc đảo ngược giao dịch khỏi tài khoản của bạn tại hoặc khi xảy ra lỗi.

RS8Sport có quyền giữ lại tiền và tuyên bố đặt cược vào một trận đấu không hợp lệ khi: (i) Tính công bằng và khách quan của trận đấu bị nghi ngờ; (ii) Tỷ lệ cược hoặc giải thưởng đã bị thao túng; hoặc (iii) ) Trận đấu đã bị gian lận. Bằng chứng cho tình huống trên sẽ dựa trên quy mô, số lượng hoặc kiểu cược được thực hiện thông qua bất kỳ hoặc tất cả các kênh cá cược của chúng tôi. Quyết định của cơ quan có liên quan của các môn thể thao liên quan đến quy định (nếu có) sẽ là quyết định cuối cùng. Nếu khách hàng nhận được tiền tạm ứng từ RS8Sport vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi có quyền khấu trừ số tiền còn nợ trước khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho khách hàng.

Nếu có đủ bằng chứng để chứng minh rằng một loạt cược liên quan được thực hiện bởi cùng một người hoặc cùng một nhóm người, RS8Sport có quyền hủy đặt cược hoặc giữ lại số tiền được hoàn trả theo các kết quả điều tra tiếp theo.

Đối với các trận đấu không có thời gian bắt đầu được công bố chính thức, việc thông báo về thời gian bắt đầu của trận đấu/sự kiện được xem là thời gian bắt đầu. Nếu vì bất kỳ lý do gì, cược vô tình được chấp nhận sau khi một trận đấu/sự kiện đã bắt đầu (không phải là cược trực tiếp như được nêu rõ trên trang web), miễn là kết quả cuối cùng chưa được biết tại thời điểm đặt cược và không có đấu thủ/đội nào dẫn trước (chẳng hạn như: tỷ số, đối thủ bị đuổi khỏi sân, v.v.), cược vẫn hợp lệ. RS8Sport có quyền hủy đặt cược, thắng hoặc thua, nếu kết quả của một trận đấu/sự kiện đã được biết. Tranh chấp về thời gian đặt cược sẽ được xử lý theo biên bản giao dịch. Trừ khi có chỉ định khác, nếu không, thời gian được chỉ định trên các trang web và / hoặc được nhân viên của RS8Sport đề cập đến đều là theo giờ Vương quốc Anh.

Cược trực tiếp – Nếu chúng tôi có lý do để tin rằng một cược được đặt sau khi đã biết kết quả của một trận đấu/sự kiện hoặc sau khi một đấu thủ hoặc đội được chọn vượt lên dẫn trước (ví dụ: ghi bàn, đối thủ bị đuổi khỏi sân, v.v.), Chúng tôi có quyền hủy cược bất kể thắng hay thua.

Nếu vì bất kỳ lý do gì mà chúng tôi không thể xác minh kết quả của một kèo cụ thể (ví dụ: do mất hình ảnh trực tiếp) thì tất cả các cược sẽ bị hủy trừ khi việc thanh toán đã được xác định.

Nếu khách hàng hướng dẫn không rõ ràng, RS8Sport có quyền chia nhỏ số tiền đặt cược theo nhiều kết quả có thể xảy ra. Nếu không thể tách được thì RS8Sport có quyền hủy toàn bộ tiền cược. Trong tình huống này, quyết định của RS8Sport sẽ là quyết định cuối cùng.

Sử dụng trang web

I. Thông tin và nội dung

Thông tin được cung cấp trên trang web (bao gồm kết quả, số liệu thống kê, dữ liệu thể thao và danh sách trận đấu, tỷ lệ cược và dữ liệu đặt cược) chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn và nghiêm cấm mọi hành vi sao chép hoặc sử dụng thương mại những thông tin đó. Chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính khả dụng, tính chính xác hoặc kết quả sẽ thu được từ việc sử dụng thông tin đó. Thông tin đó không thể được xem là lời khuyên hoặc khuyến nghị và chỉ được cung cấp cho khách hàng với mục đích cung cấp thông tin. Không thể dựa vào toàn bộ thông tin đó khi đặt cược và việc cá cược là rủi ro của riêng bạn.

II. Thiết bị của bạn

Máy tính hoặc thiết bị di động và kết nối internet của bạn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và/hoặc hoạt động của Trang web. RS8Sport không thể đảm bảo rằng trang web sẽ hoạt động không có lỗi hoặc các dịch vụ do chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn dưới bất kỳ hình thức nào. RS8Sport sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ trục trặc hoặc sự cố nào do thiết bị, kết nối internet hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet/truyền thông của chính bạn gây ra (ví dụ: bạn không thể đặt cược hoặc xem hoặc nhận thông tin về một trận đấu cụ thể).

Đối với khách hàng sử dụng sản phẩm cá cược “RS8Sport trên thiết bị di động” (bao gồm cả tải xuống phần mềm) để đặt cược, RS8Sport sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát dữ liệu nào đối với thiết bị di động do khách hàng cài đặt phần mềm và cũng sẽ không chịu trách nhiệm về cuộc gọi, dữ liệu hoặc các khoản phí khác phát sinh khi sử dụng phần mềm.

III. Sử dụng hợp lý

Khách hàng chỉ có thể sử dụng trang web và các sản phẩm của RS8Sport cho mục đích đặt cược vào các sự kiện thể thao và / hoặc các sản phẩm trò chơi.

Bạn không được sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích nào (bất hợp pháp, nói xấu, lạm dụng) (như được chỉ ra bởi RS8Sport), khi sử dụng trang web không được phân biệt đối xử, lừa dối, không trung thực hoặc hành vi sai trái như chúng tôi đã đề cập.

RS8Sport sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của tất cả các biện pháp trừng phạt pháp lý theo hợp đồng và hình sự nếu khách hàng có hành vi gian dối, không trung thực hoặc bất hợp pháp khi sử dụng trang web hoặc các sản phẩm của RS8Sport. Bất kỳ khách hàng nào thuộc các danh mục này sẽ bị RS8Sport giữ lại tiền trong tài khoản. Tất cả các khiếu nại trực tiếp hoặc gián tiếp (như được định nghĩa trong 4.3 của đoạn B ở trên) phát sinh từ hành vi lừa dối, không trung thực hoặc bất hợp pháp của khách hàng sẽ do khách hàng tự gánh chịu và sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho RS8Sport theo yêu cầu.

IV. Các vấn đề về phần mềm và kỹ thuật

Bạn có thể cần tải xuống một số phần mềm để sử dụng một số sản phẩm được cung cấp trên trang web (ví dụ: trò chơi sòng bạc yêu cầu trình phát Flash). Ngoài ra, một số nhà cung cấp sản phẩm bên thứ ba có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung cho việc sử dụng sản phẩm của họ. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản và quy tắc của bên thứ ba này, vui lòng không sử dụng phần mềm của bên thứ ba có liên quan. RS8Sport không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ phần mềm của bên thứ ba.

Bạn chỉ được phép sử dụng bất kỳ và tất cả phần mềm được cung cấp cho bạn thông qua trang web chỉ với mục đích sử dụng Sản phẩm trên Trang web.

Theo những điều sau đây, chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng đối với phần mềm liên quan, nhưng mục đích được giới hạn trong việc sử dụng các sản phẩm trên trang web (bao gồm cả sòng bạc trực tuyến).

 • (a) Bạn không được: (i) Cài đặt hoặc tải phần mềm trên máy chủ hoặc thiết bị nối mạng khác hoặc thực hiện các bước khác để cung cấp phần mềm cho bất kỳ ai (ii) Cấp phép lại, chuyển nhượng, thuê, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng hoặc sao chép giấy phép sử dụng Phần mềm của bạn (trừ khi được quy định rõ ràng khác trong các Điều khoản và Điều kiện này), hoặc tạo hoặc phân phối các bản sao của phần mềm; (iii) Nhập, truy cập hoặc cố gắng truy cập hoặc bằng cách khác vượt qua Hệ thống bảo mật RS8Sport, (bao gồm nhưng không giới hạn ở Trojan và các thiết bị tương tự) để can thiệp vào các sản phẩm hoặc trang web có liên quan hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ các thay đổi đối với Phần mềm và / hoặc bất kỳ tính năng hoặc thành phần nào của Phần mềm; hoặc (iv) Sao chép hoặc dịch bất kỳ tài liệu người dùng nào có sẵn trực tuyến hoặc ở định dạng điện tử. Ngoài ra, trừ khi được luật hiện hành cho phép liên quan đến chương trình máy tính (bao gồm cả mục đích được cho phép rõ ràng theo mục 296A(1) hoặc mục 50(B)2 của Đạo luật Bản quyền, Kiểu dáng và Bằng sáng chế 1988), bạn không được: (a) Dịch Phần mềm, thiết kế ngược, lắp ráp ngược, lắp ráp ngược, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên hoặc sửa đổi Phần mềm; hoặc
 • (b) Thiết kế ngược, lắp ráp ngược, lắp ráp ngược, sửa đổi Phần mềm, điều chỉnh, dịch hoặc tạo bất kỳ nỗ lực nào nhằm khám phá mã nguồn của Phần mềm hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Phần mềm.
 • (b) Bạn không có quyền sở hữu phần mềm. Phần mềm được sở hữu và là tài sản duy nhất của RS8Sport hoặc nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba (“Nhà cung cấp phần mềm”). Bất kỳ phần mềm và tài liệu liên quan nào mà RS8Sport đã được cấp phép là tài sản của nhà cung cấp phần mềm và được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới. Việc bạn sử dụng phần mềm không mang lại cho bạn quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong phần mềm.
 • (c) Phần mềm được cung cấp “nguyên trạng” và không có bảo hành, điều kiện, lời hứa hoặc đại diện dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bằng văn bản hay cách khác. RS8Sport không bao gồm tất cả các điều khoản, điều kiện và bảo đảm ngụ ý (bao gồm mọi thương mại, bảo hành và sự phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào). RS8Sport không đảm bảo rằng: (i) Phần mềm sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn; (ii) Phần mềm sẽ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào; (iii) Hoạt động của phần mềm sẽ không có lỗi hoặc không bị gián đoạn; (iv) ) Bất kỳ khiếm khuyết nào trong phần mềm sẽ được sửa chữa; hoặc (v) Phần mềm hoặc máy chủ được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công của vi-rút.
 • (d) RS8Sport cũng như Nhà cung cấp phần mềm sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về lỗi liên lạc hoặc lỗi hệ thống xảy ra liên quan đến thiết lập tài khoản hoặc các tính năng hoặc thành phần khác của Phần mềm. RS8Sport có quyền xóa tất cả các sản phẩm liên quan khỏi trang web và thực hiện bất kỳ bước nào khác để khắc phục lỗi đó trong trường hợp xảy ra lỗi đó.
 • (e) Bạn thừa nhận rằng cách bạn sử dụng Phần mềm nằm ngoài tầm kiểm soát của RS8Sport. Bạn tự chịu rủi ro khi tải xuống và sử dụng phần mềm. RS8Sport sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc bạn nhận và/hoặc sử dụng phần mềm.
 • (f) Phần mềm có thể chứa thông tin bí mật được bảo mật và có giá trị đối với nhà cung cấp phần mềm và/hoặc RS8Sport. Bạn không có quyền sử dụng hoặc tiết lộ thông tin bí mật này trừ khi tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện này.

Mặc dù RS8Sport nỗ lực để đảm bảo rằng trang web hoạt động 24 giờ một ngày, nhưng RS8Sport không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà trang web không khả dụng trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa, sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng trang web và nội dung, dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp trên đó, bao gồm cả quyền truy cập.

Bạn không được lạm dụng trang web bằng cách giới thiệu vi-rút, Trojan, sâu máy tính, bom logic hoặc nội dung độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ khác. Đặc biệt, bạn không thể truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc phá vỡ bất kỳ phần nào của trang web hoặc các trang web; bất kỳ thiết bị hoặc mạng nào lưu trữ trang web; Bất kỳ phần mềm nào được sử dụng trong việc cung cấp trang web; Hoặc bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc trang web nào do bên thứ ba sở hữu hoặc sử dụng. Bạn không thể sử dụng một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán để tấn công trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, vi rút hoặc nội dung nguy hiểm tiềm ẩn khác (có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc nội dung độc quyền khác của bạn khi bạn sử dụng Trang web hoặc liên kết đến bất kỳ trang web nào khi tải xuống nội dung).

V. Nội dung của bên thứ ba

RS8Sport nhận nguồn cấp dữ liệu, đánh giá và nội dung từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Một số nhà cung cấp sản phẩm bên thứ ba có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung để sử dụng nguồn cấp dữ liệu, nhận xét và nội dung của họ. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba có liên quan, vui lòng không sử dụng các nguồn cấp dữ liệu, nhận xét và nội dung có liên quan.

RS8Sport không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ đóng góp, nhận xét và nội dung nào của bên thứ ba.

Điều khoản và Điều kiện của Người dùng Cuối để sử dụng Đóng góp, Đánh giá và Nội dung của Racing UK được nêu trong Phụ lục 3 của Điều khoản và Điều kiện này.

RS8Sport không cho phép bất kỳ nhân viên nào của mình, bất kỳ ai có liên quan đến nhân viên của mình hoặc bất kỳ ai khác có liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (theo quyết định tuyệt đối của

RS8Sport) đặt cược vào bất kỳ lựa chọn hoặc trận đấu nào được phục vụ bởi nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cho RS8Sport. Nếu các cược như vậy đã xảy ra, RS8Sport sẽ hủy bất kỳ cược theo quyết định của riêng mình.

Nếu trang web chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên của bên thứ ba, các liên kết này chỉ nhằm mục đích tham khảo. RS8Sport không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó và do đó không thể chịu trách nhiệm pháp lý đối với chúng hoặc bất kỳ tổn thất/thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Việc bao gồm một liên kết đến trang web của bên thứ ba không tạo nên sự chứng thực của trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó (nếu có).

VI. Lỗi

RS8Sport KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ LỖI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CƯỢC, BAO GỒM: (i) RS8Sport hiển thị sai các Tỷ lệ/Cược chấp/Tỷ số/Số tiền cược; (ii) RS8Sport chấp nhận cược sau khi đóng hoặc ngừng lựa chọn; (iii) RS8Sport tính toán sai hoặc thanh toán số tiền thanh toán; hoặc (iv) Bất kỳ lỗi nào trong bộ tạo số ngẫu nhiên hoặc bảng thanh toán được bao gồm hoặc sử dụng trong bất kỳ trò chơi hoặc sản phẩm nào.

Tỷ lệ cược không chính xác – Trong trường hợp có lỗi rõ ràng trước, trong hoặc sau một trận đấu, tất cả các cược sẽ hợp lệ và sẽ được thanh toán theo tỷ lệ cược đã sửa đổi tại RS8Sport. Cược sẽ được tính là không hợp lệ nếu tỷ lệ cược dưới 1,001 sau sửa đổi.

RS8Sport sẽ cố gắng liên hệ với khách hàng nếu có đủ thời gian trước khi trận đấu bắt đầu và có toàn quyền quyết định cho phép khách hàng hủy đặt cược tương ứng.

Lỗi Count/Cược/Cược chấp (spread)/Cược chấp (handicap)/Tỷ số – Trong trường hợp có lỗi rõ ràng trước, trong hoặc sau một trận đấu, tất cả các cược sẽ hợp lệ sẽ được thanh toán theo tỷ lệ cược đã sửa đổi:

Count/Cược/Cược chấp (spread)/Cược chấp (handicap)/Tỷ số tại RS8Sport, ngoại trừ các trường hợp sau:

i) Cược sẽ được tính là không hợp lệ nếu tỷ lệ cược dưới 1,001 sau sửa đổi

ii) Bất kỳ đặt cược nào vào các kèo Count/Cược/Cược chấp (spread)/Cược chấp (handicap)/Tỷ số sẽ bị hủy nếu kết quả được biết tại thời điểm đặt cược.

Số tiền “Kết thúc cược không chính xác” – Tất cả các cược đã được khách hàng đặt nhưng số tiền kết thúc cược không chính xác (do lỗi trong tỷ lệ cược dẫn đến) trước, trong hoặc sau trận đấu vẫn có giá trị và sẽ được thanh toán lại với số tiền chính xác, ngoại trừ các cược mà kết quả đã được xác định thì các cược đó sẽ bị xem là không hợp lệ.

RS8Sport sẽ cố gắng liên hệ với khách hàng nếu có đủ thời gian trước khi trận đấu bắt đầu và có toàn quyền quyết định cho phép khách hàng hủy đặt cược tương ứng.

Sai trận đấu – Nếu cầu thủ hoặc đội được báo sai cho một sự kiện thể thao thì tất cả các cược sẽ không hợp lệ và điều này sẽ do RS8Sport toàn quyền quyết định.

Sai vận động viên – Nếu một vận động viên được báo sai cho bất kỳ trận đấu hoặc sự kiện nào, cược vào vận động viên đó sẽ không hợp lệ; cược vào vận động viên khác cũng có thể bị hủy và RS8Sport có toàn quyền quyết định vấn đề đó.

Cược Trì hoãn – Nếu vì bất kỳ lý do gì, các cược trước trận vô tình được chấp nhận sau khi trận đấu hoặc sự kiện bắt đầu, các cược liên quan sẽ được giải quyết như sau:

i) Nếu hạng mục và kèo bao gồm kèo trực tiếp, các cược sẽ có tỷ lệ cược đã thay đổi tại thời điểm đặt cược (nếu tỷ lệ cược sau thay đổi được xem là dưới 1,001, thì cược sẽ không hợp lệ). Cược sẽ không hợp lệ trừ khi kết quả đã được xác định

ii) Nếu hạng mục và kèo không bao gồm kèo trực tiếp, cược sẽ hợp lệ miễn là vận động viên hoặc đội được chọn không giành được lợi thế đáng kể (ví dụ: ghi bàn, đối thủ bị đuổi khỏi sân, v.v.). Tuy nhiên, RS8Sport có quyền hủy cược bất kể cược thắng hay thua nếu một lợi thế đáng kể đã xuất hiện. Bất kỳ cược nào vào một kết quả xác định (bao gồm cả trực tiếp) sẽ bị xem là không hợp lệ.

Lỗi rõ ràng – Khoản tiền thắng tối đa – Nếu có Lỗi rõ ràng và tỷ lệ cược đã thay đổi, khoản tiền thắng tối đa cho lần đặt cược đó là 10.000 VND, trừ khi lần đặt cược ban đầu dự kiến sẽ thắng hơn 10.000 VND. Trong trường hợp như vậy, ‘thắng’ tối đa ước tính của các cược đặt theo tỷ lệ cược đã thay đổi sẽ bằng với ‘thắng’ tối đa ước tính của cược ban đầu và bất kỳ cược vượt quá nào sẽ bị xem là không hợp lệ.

VII. Khác

RS8Sport chủ động theo dõi lượng truy cập vào trang web của mình. Chúng tôi có quyền giữ toàn quyền quyết định chặn truy cập vào trang web khi phát hiện thấy hoạt động tự động hóa hoặc hoạt động của robot.
Theo một số khu vực pháp lý nhất định, RS8Sport có quyền hạn chế quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần của trang web.

RS8 Sport có thể sửa đổi hoặc chỉnh sửa các sản phẩm được cung cấp trên trang web bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

Tất cả hoặc một phần của trang web có thể không khả dụng với bạn bất cứ lúc nào do chúng tôi bảo trì trang web và/hoặc sửa đổi hoặc điều chỉnh bất kỳ sản phẩm trang web nào.